Kort om yttrandefrihet

By Nigel Warburton

”Jag hatar dina åsikter males är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem.” Citatet brukar tillskrivas Voltaire och är en vanlig paroll bland yttrandefrihetens försvarare. Ändå är det få som är beredda att försvara alla yttranden i alla sammanhang. Särskilt tvekar vi när människors fysiska säkerhet står på spel. Var går då gränserna? Vad är yttrandefriheten egentligen värd?

I Kort om yttrandefrihet diskuteras brännande frågor om det moderna samhället och det fria ordet. Borde vi få säga vad som helst om religioner? Finns det goda skäl att censurera pornografi? Har net förändrat allt? Nigel Warburtons bok är en aktuell, lättillgänglig och tankeväckande undersökning av yttrandefrihetens värde och gränser.

Show description

Quick preview of Kort om yttrandefrihet PDF

Best Nonfiction books

Opium Nation: Child Brides, Drug Lords, and One Woman’s Journey Through Afghanistan

Afghan-American journalist Fariba Nawa supplies a revealing and deeply own explorationof Afghanistan and the drug exchange which principles the rustic, from corruptofficials to warlords and baby brides and past. KhaledHosseini, writer of The Kite Runner and AThousand perfect Suns calls Opium country “an insightful andinformative examine the worldwide problem of Afghan drug exchange.

After the Affair: Healing the Pain and Rebuilding Trust When a Partner Has Been Unfaithful, 2nd Edition

“Dr. Spring possesses a outstanding mixture of readability, knowledge, spirit, and center. this can be an incredibly precious and therapeutic book—a present to us all. ”—Harriet Lerner, Ph. D. , writer of The Dance of Anger“It is ‘must’ examining for any couple who has skilled the violation of belief due to an affair.

Lower Your Taxes - Big Time! : Wealth-Building, Tax Reduction Secrets from an IRS Insider

Options from an IRS insider for slashing taxes, maximizing felony deductions, fending off audits, and extra thoroughly up to date for the entire new 2005 and 2006 Tax legislation! via his years as an IRS tax legal professional, Sandy Botkin found that the majority americans may perhaps legally­­ and dramatically­­ minimize their tax money owed by means of developing themselves as self sustaining contractors or businesspersons.

Handbook of Cognitive Science: An Embodied Approach (Perspectives on Cognitive Science)

The guide of Cognitive technological know-how presents an outline of contemporary advancements in cognition study, depending upon non-classical methods. Cognition is defined because the non-stop interaction among mind, physique, and surroundings, with no counting on classical notions of computations and illustration to provide an explanation for cognition.

Additional info for Kort om yttrandefrihet

Show sample text content

Han försöker inte att komma undan med att de skulle vara hans egna ord – det vore att plagiera, även om orden inte längre skyddas av upphovsrätten. males för verk som fortfarande skyddas av upphovsrätten finns omfattande juridiska begränsningar för yttrandefriheten. Upphovsrätten skyddar de yttranden som uttrycker idéer, de specifika ord (eller bilder) som används. males den skyddar inte idéerna själva. Det är en viktig distinktion. Det betyder att du inte äger friheten att tala eller skriva någon annans ord, däremot är du i många fall fri att omformulera dem.

Turbines argument, att den som censurerar antar absolut egen ofelbarhet, skjuter alltså troligen vid sidan om målet. I det här fallet försöker censorerna förmodligen hindra ett stort antal människor från att veta sanningen, i stället för att censurera en åsikt som de på fullt allvar tror är falsk. Det är sanningen (till och med närmandet until eventually sanningen) som i sammanhanget uppfattas som farlig. five. Himmelska fridens torg, 1989: en modig scholar protesterar mot regeringskorruption strax innan kinesiska armén öppnar eld och dödar många av demonstranterna.

I Sverige är motsvarigheten vår citaträtt och återgivningsrätt. Ö. a. Sammanfattning: yttrandefrihetens framtid I Staten träder Platon fram som en av de första filosoferna att argumentera för kraftiga begränsningar av yttrandefriheten. I det idealsamhälle han beskriver finns det inget utrymme för avbildande konst. Ett av hans huvudargument är att avbildning eller mimesis[1] äger en korrumperande effekt. Enligt Platon är verkligheten, sådan vi upplever den, en ofullkomlig model av de perfekta idéernas värld, där de universella former finns som ligger bakom sinnenas värld.

Jag har dessutom vad som felaktigt kallas ”moralisk rätt”[3] until eventually mitt verk. Även om de kallas för ”moraliska” handlar det om juridiska rättigheter, som tillkommer mig i egenskap av verkets skapare. De är: Rätten until eventually omnämnande, vilket innebär att jag har rätt att benämnas som verkets upphovsman. Rätt until integritet. Rätten att slippa se mitt verk omarbetas eller behandlas på ett nedsättande eller förklenande sätt. Om jag vill uttrycka mig själv med hjälp av andra människors ord (eller bilder), kanske genom ett college eller genom att framföra dem eller kopiera och klistra in dem på en hemsida, då får jag inte lov; åtminstone inte utan att riskera att stämmas för intrång i upphovsrätten.

Satansverserna och de danska teckningarna En avgörande händelse i Storbritannien var reaktionerna på utgivningen av Salman Rushdies roman Satansverserna 1988. Den bannlystes i Indien och Sydafrika strax efter publiceringen i Storbritannien. Romanen innehåller flera avsnitt som av många muslimer uppfattats som djupt kränkande mot islam. I januari 1989 brände muslimer i Bradford exemplar av boken som en symbolisk protest vid en demonstration. Många av dem menade att Rushdies bok avsiktligt förolämpade deras faith och var rasande på grund av vad de uppfattade som nedsättande tillmälen mot deras faith och deras profet.

Download PDF sample

Rated 4.18 of 5 – based on 42 votes