Grøftetildragelsesmysteriet

By Thure Erik Lund

Omtale fra Den Norske Bokdatabasen

I denne satiriske og burleske romanen fortelles historien om Tomas Myrbråten - småbrukersønnen fra enkle kår som reiser til hovedstaden og blir intellektuell. Her filosoferer han mye over hva det vil si å være et sant åndsmenneske, i pakt med naturens betingelser. Samtidig får han et større oppdrag av Kulturdepartementet: å utarbeide en betenkning over våre kulturminner. Hovedpersonen kommer ikke særlig heldig ut av denne situasjonen.

Omtale fra forlaget

I denne satiriske og burleske romanen fortelles historien om Tomas Myrbråten - småbrukersønnen fra enkle kår som reiser til hovedstaden og blir intellektuell. Her filosoferer han mye over hva det vil si å være et sant åndsmenneske, i pakt med naturens betingelser. Samtidig får han et større oppdrag av Kulturdepartementet: å utarbeide en betenkning over våre kulturminner. Hovedpersonen kommer ikke særlig heldig ut av denne situasjonen, og dette danner utgangspunktet for en fortelling som syder av energi, og som inneholder de utroligste situasjoner og groteskerier.

Thure Erik Lund (f. 1959) debuterte i 1942 med Tanger, som han fikk Tarjei Vesaas' debutantpris for. Hans andre bok, Leiegården (1994), ble norsk vinner i den skandinaviske konkurransen om beste samtidsroman. I 1995 kom Zalep, en tekst forfatteren selv har kalt "en roman uten personer", og som befestet Lunds posisjon som en av 90-årenes mest løfterike og nyskapende forfattere.

Show description

Quick preview of Grøftetildragelsesmysteriet PDF

Similar Fiction books

Ninth Key (The Mediator, Book 2)

Every little thing goes nice for Suze. Her new existence in California is a whirlwind of events and perfect hair days. Tad Beaumont, the most well liked boy on the town, has even requested Suze out on her first actual date. Suze is so excited that she's keen to disregard her misgivings approximately Tad. .. relatively the truth that he is not Jesse, whose ghostly status—not to say obvious disinterest in her—make him inconceivable.

1356: A Novel

Bernard Cornwell, the "master of martial fiction" (Booklist), brings Thomas of Hookton from the preferred Grail Quest sequence right into a new experience in 1356, an exhilarating stand-alone novel. On September 19, 1356, a seriously outnumbered English military confronted off opposed to the French within the ancient conflict of Poitiers.

Out to Canaan (Book 4 of the Mitford Years)

The fourth novel within the loved Mitford sequence, by way of the bestselling writer of At domestic in Mitford and Somebody secure with an individual Good Millions of readers have come domestic to Mitford, the little city with the large center, whose endearing and whimsical citizens became like family. yet now swap is coming to the hamlet.

An Abundance of Katherines

From the number 1 bestselling writer of The Fault in Our StarsMichael L. Printz Honor BookLos Angeles instances booklet Prize FinalistWhen it involves relationships, Colin Singleton’s kind is women named Katherine. And by way of women named Katherine, Colin is often getting dumped. Nineteen instances, to be precise.

Extra resources for Grøftetildragelsesmysteriet

Show sample text content

Straks åndsmenneskene er i lag med alminnelige, fråtsende mennesker, som allikevel er nysgjerrige og følelsesfryktende, så får de øye på åndsmennesketilstandens selvmotsigelighet, og derfor bør ethvert åndsmenneske unngå å være sosial, danne noen gruppe eller organisere seg i foreninger. Åndsmennes okay eti Is tande n er, hver gang den framstår i en individual, et mysterium, fordi den later til å ikke ha noe utspring, noen kjerne, ånds mennesket Ustanden kan brått dukke opp i de merkeligste og mest forherdede sjeler, til og med i suspekte og kriminelle hjerter, noe som får en dobbelt virkning, åndsmennesketilstanden blir derfor i enda sterkere grad et enestående fenomen som er ubegripelig for de aller fleste lovlydige, det vil si sosialt samfunnsdyrkende mennesker, for åndsmenneskene er jo hinsides lov og rett, ble det meg fortalt.

Jeg hadde alt i lengre tid merket at mine tidligere venner, i både tidsskriftsredaksjoner og stamkafeer, så på meg på en annen måte, til å begynne med syntes de min nors kopp tatth et var bemerkelsesverdig, ingen annen var jo såkalt følelsesmessig opptatt av selve det norske, det hadde jo blitt til det at folks mer og mer naked betraktet det norske, studerte det, interesserte seg for det, brukte det til spill og recreation, mens ingen faktisk brydde seg om det norske, det var ingen som egentlig hadde severe følelser for dette norske.

De visste vel at uansett hva jeg gjorde, så ville ingen ta notis av det. Kulturministeren hadde nok registret at min epoke i maktposisjonen var heller kortvarig. males hun og myndig- hets apparaturet omkring henne visste vel at jeg kunne bråke så mye jeg ville, ingen vilte høre på meg allikevel, for det var jo så mange gærninger som løp rundt og bråkte, så mange som skreik opp, var determined og forskrudde i vårt samfunn, og prøvde a prate seg til posisjoner, at det måtte være nok en løgn, for disse myndighetene levde på fordums ærlighet, etterrettelighet og ekthet, de visste at de kunne tillate seg den slags, uten å risikere noen ting, tenkte jeg.

I vare dager er troens objekt gjenspeilinger i et helvete. De unge, som av naturen naked må tro, blir opplært av avhengighetsskapende pengeforbilder til å tro på dem, samt at de skal tro på seg selv, slik at de bedre skal tro på sine forbilder. Dypt innkjørvet i denne ekstreme løgnen tror, ånder og lever våre unge. De blir tvunget til å tro på seg selv, noe som i grunnen ikke er mulig, å tro på seg selv er en trosperversjon, for å såkalt tro på seg selv er snarere det motsatte av å tro, å tro på seg selv er en indirekte selvutslettelse, i og med at troen er gitt som en evne mennesket har fått til å kunne erkjenne det som ikke finnes, males det som er mulig i det umulige.

Ndsmenneskelydfram bringe Is enes unike ensformighet var å betrakte som en kur mot den onde skjebne som rammer hvert enkelt menneske i dag, som er å matte være alt mulig pa en gang, slik djevelen antar alskens skikkelser, ved å forandre seg til hva som helst når som helst, og ha vidt forskjellige identiteter, ja slik er det moderne menneske, en djevelunge som ennå ikke vet at det er djevel, en skikkelse som gjennom enhver beskrivelse av seg selv, (som hvem som helst kan gjøre! ) er dømt til å måtte fjerne seg fra mennesket, males bestandig nærme seg bildevirkeligheten av mennesket.

Download PDF sample

Rated 4.83 of 5 – based on 6 votes