En komisk människas dröm : och andra berättelser

By Fyodor Dostoyevsky

»Jag är en komisk människa. guy kallar mig galen nu.«

De fyra novellerna i denna bok är hämtade ur En skriftställares dagbok som Dostojevskij gav ut less than sina sista levnadsår. »Bobok« är ett samtal mellan de nyligen döda på kyrkogården. »Krotkaja« ett av världslitteraturens mest egenartade och sorgset ömsinta kvinnoporträtt. »Bonden Marej« kontrasterar den enkla godheten mot den otyglade liderligheten och bygger på ett minne från Dostojevskijs förvisning until eventually Sibirien. Den »komiska människan« i titelnovellen står som representant för den bildade europén, för vilken Gud och världen bara är föreställningar, livet en dröm och allt följaktligen likgiltigt.

Show description

Quick preview of En komisk människas dröm : och andra berättelser PDF

Best Fiction books

Ninth Key (The Mediator, Book 2)

Every little thing goes nice for Suze. Her new lifestyles in California is a whirlwind of events and ideal hair days. Tad Beaumont, the most popular boy on the town, has even requested Suze out on her first actual date. Suze is so excited that she's prepared to disregard her misgivings approximately Tad. .. really the truth that he isn't Jesse, whose ghostly status—not to say obvious disinterest in her—make him not possible.

1356: A Novel

Bernard Cornwell, the "master of martial fiction" (Booklist), brings Thomas of Hookton from the preferred Grail Quest sequence right into a new experience in 1356, an exciting stand-alone novel. On September 19, 1356, a seriously outnumbered English military confronted off opposed to the French within the historical conflict of Poitiers.

Out to Canaan (Book 4 of the Mitford Years)

The fourth novel within the loved Mitford sequence, by way of the bestselling writer of At domestic in Mitford and Somebody secure with anyone Good Millions of readers have come domestic to Mitford, the little city with the large middle, whose endearing and whimsical citizens became like kinfolk. yet now swap is coming to the hamlet.

An Abundance of Katherines

From the number one bestselling writer of The Fault in Our StarsMichael L. Printz Honor BookLos Angeles instances ebook Prize FinalistWhen it involves relationships, Colin Singleton’s sort is ladies named Katherine. And by way of women named Katherine, Colin is often getting dumped. Nineteen occasions, to be special.

Extra info for En komisk människas dröm : och andra berättelser

Show sample text content

Ja, det är sant; efter officerarnas dom undesirable guy mig försvinna från regementet, quickly jag förresten redan innan dess hade lagt in om avsked. – De körde bort er som en feg stackare? – Ja, de dömde mig som en feg stackare. males jag nekade until duellen inte som feg stackare utan därför att jag inte ville underkasta mig deras dom och utmana på duell när jag inte själv kunde finna någon förolämpning. Vet ni, sa jag, för jag kunde inte behärska mig längre, vet ni att detta att i dealing with opponera mot ett sådant tyranni och ta på sig alla följderna, det betydde att guy måste visa oerhört mycket mer mod än i någon som helst duell.

En tjänsteman, statsråd, vaknade och började omedelbart tala med generalen om ett förslag om en manhattan underkommission i ministeriet och om den troliga omplaceringen av ämbetsmän i samband med denna kommission, något som roade generalen alldeles kolossalt. Sanningen att säga fick jag själv veta en hel del nytt, så att jag blev förvånad över på vilka vägar guy ibland kan få veta administrativa nyheter här i huvudstaden. Sedan vaknade en ingenjör until hälften males muttrade bara strunt ännu, så att de gamla inte envisades med honom utan lät honom ligga until sig.

Alla gick bort, jag var ensam, fullständigt ensam. Jag rörde mig inte. Alltid när jag förut i vaket tillstånd hade föreställt mig hur guy begravde mig så förband jag endast fukt och kyla med graven. Så kände jag också nu att jag frös mycket, särskilt om tårna, males något mer kände jag inte. Jag låg där och väntade, underligt nog, inte på någonting, jag accepterade utan invändning att en död inte har något att vänta på. males det var fuktigt. Jag vet inte hur lång tid det hade gått – en timme eller några dagar eller många dagar.

Males strunt i mig! Det är ju inte alls mig det gäller … males apropå, vad är det som är viktigt nu – gäller saken mig eller gäller den inte mig? Det är det som jag inte alls kan avgöra. Det är bättre att gå och sova. Jag har ont i huvudet … three. Den noblaste människa, males det tror jag ju inte ens själv på Jag somnade inte. Och hur skulle jag kunna det, när det dunkar så i huvudet. Jag vill begripa hela den här gemenheten. Åh, vilken smuts! Åh, ur vilken smuts drog jag inte upp henne då! Hon måste ju förstå det, uppskatta mitt handlingssätt!

Då slutade jag plötsligt upp med att förarga mig över människorna och började nästan inte lägga märke until dem. Detta visade sig until eventually och med i oväsentligheter: det kunde until exempel hända att jag gick på gatan och stötte ihop med people. Och det var inte för att jag gick försjunken i tankar, vad skulle jag väl tänka på: jag hade alldeles slutat att tänka, allt var likgiltigt för mig. Och om jag ändå hade löst något challenge; inte ett enda hade jag löst, och hur många fanns det inte? males allt blev likgiltigt för mig, och alla challenge försvann.

Download PDF sample

Rated 4.00 of 5 – based on 8 votes